2030 Érd, Diósdi út 33.

Rendelési idő

K-Sze-Cs 14.00-20.00

Telefonszám

+ 36 20 252 1341

Email

erdentalfogaszat@gmail.com

Telefonszám

+ 36 20 252 1341

Rendelési idő

K-Sze-Cs 14.00-20.00

Email

erdentalfogaszat@gmail.com

Esztétikai fogászati héjak (vener)

Esztétikai fogászati héjak( vener)

Esztétikai fogászat héjak

 • Az esztétikai héjak az első fogak / frontfogak/ kisebb formai és esztétikai hibájának /alakjának, színének,/ és hiányzó élének vékony fogpótlással történő elrejtése.
 • A héj nagy előnye, hogy kevés ép foganyag elvesztése mellett, a korona részleges vagy teljes felszíni hiányzó része helyreállítható.
 • A készítés módjának megfelelően a héjak 2 típusát különböztetjük meg:

1. Direkt héj:

 • A direkt héjakat más néven kompozit héjaknak szoktuk nevezni. A héjak speciális tömőanyagból készülnek, melyet a fogorvos egy ülésben, rétegenként visz fel a frontfogak felszínére.

2. Indirekt héj:

 • Lenyomat alapján fogtechnikus által készített egyedi vékony porcelánréteg. A frontfogak felszínére speciális ragasztóanyaggal helyezzük fel. Amennyiben a páciens a meglévő fogainál világosabbat szeretne, javasolt előtte a fogfehérítés, és a héjkerámia színét a kapott fogszínhez igazítani. A kezelés ebben az esetben két ülésben zajlik.

Porcelánhéj

 • A porcelánhéjat indirekt /fogtechnikus által / módon készítjük el.
  A porcelán héj az esztétikai fogászat magas színvonalú alkalmazása, felhasználása, kezelési eljárása
  A porcelán héjat nagymértékű elszíneződés, kisebb formai rendellenességek korrekciójára alkalmazzuk. Abban az esetben, ha a frontfogban nagy kiterjedésű tömés található koronát javasolunk a pácienseinknek.
 • A porcelán héj készítése 2 ülésben történik:

 

Első ülés:

1. Konzultáció, kizáró okok feltérképezése

2. Érzéstelenítés

3. Preparálás /héj előkészítés/

 • A zománcból speciális /héjkészítő/ fúró segítségével kb. 0,5-1 mm anyagot távolítunk el. Ez a preparálás a fogak ajak felé eső felszínét és kis mértékben a rágófelszínt érinti.

4. Lenyomat:

 • Az előkészített felszínről, ill. az antagonista fogazatról rugalmas /szilikon/ lenyomatot veszünk, melyet elküldünk fogtechnikai laboratóriumba. A munka általában 5 munkanap alatt készül el.

5. Fogszín meghatározása:

 • A pácienssel közösen kiválasztjuk a megfelelő fogszínt, a kerámia héj alakját és méretét. A kerámia héj nagy előnye, hogy külső-belső felszíne színezhető, egyedi fogszín kialakítására is nyílik lehetőség. A színe nem változik az évek alatt, fémet nem tartalmaz, ezért fémallergiával küszködő páciensek is alkalmazhatják.

6. Ideiglenes héj felhelyezése

 

Második ülés:

1. Izolálás /a fogak nyálmentesítése/

2. A héj bepróbálása:

 • Beragasztás előtt mindig ellenőrizzük, a héj megfelelő színét, formáját, tökéletes illeszkedését a fogfelszínre, és a megfelelő széli záródását. A páciensnek a beragasztás előtt tükröt adunk a kezébe, hogy eldönthesse a munka tetszik-e számára.

3. A héj beragasztása:

 • A porcelán héj elfogadása után, speciális ragasztóanyaggal rögzítjük a héjat a fogfelszínre.

4.  Utómunkálatok:

 • Harapási magasság ellenőrzése, a héj felszínének polírozása

Porcelán héj készítés indikációja:

 • Frontfogak teljes vagy részleges színhibájának elfedésére
 • Metszőfogak közötti rések zárására
 • A fogak hosszának megváltoztatására /rövidebb, vagy hosszabb frontfogak a többihez képest/
 • A fogak hosszának megváltoztatására /rövidebb, vagy hosszabb frontfogak a többihez képest/

Porcelán héj kontra indikációi:

 • A fogban nagy tömés van / a porcelán héjat kis foganyag elvesztése mellett lehet rögzíteni/
 • Fogcsikorgatás, mélyharapás, torlódott vagy kórosan kopott fogak esetében
 • Parodontológiai betegség esetén

 

Kompozit héj /Direkt héj/

A kompozit héj elkészítése egy ülésben történik fogorvos által. A frontfogak kisebb hibáinak korrekciójára alkalmas.

A kompozit héj készítésének menete:

 • 1. Konzultáció, kizáró okok feltérképezése
 • 2. Érzéstelenítés
 • 3. A fog preparálása:
 • A zománcból speciális fúrók segítségével kb. 0,5-1 mm anyagot távolítunk el.
 • 4. Kondicionálás /savazás, Bondozás/
 • Az előkészített zománc réteget kondicionáljuk, a kompozit héj megfelelő rögzülésének érdekében. Ugyanúgy járunk el, mint a fényre kötő tömések esetében. Először savazzuk, majd a lemosása és szárazra fújása után rákenünk egy bond réteget. A bondozás az alappillére a tökéletesen tapadó héj eléréséhez. A felvitt réteget kék színű lámpával /LED/ megvilágítjuk.
 • 5. Kompozit anyag felvitele:
 • A megfelelő színű kompozit anyagot rétegenként felvisszük, eldolgozzuk és a rétegeket külön-külön megvilágítjuk, a megfelelő kötés érdekében. Alulra sárgásabb / dentin /, kívülre világosabb, áttetszőbb /zománc / színt alkalmazunk, a legtökéletesebb esztétikai hatás elérésének érdekében.
 • 6. Utómunkák
 • A végső munkálatok közé tartozik a magasság ellenőrzése, a kompozit héj felszínének polírozása, csillogóvá tétele.

Kompozit héj indikációja:

 • Kevés foganyag hiánya esetén, melyet fogszuvasodás, trauma, kopás okozott
 • Több /kisebb/ tömés található a fogban
 • Kis mértékben elszíneződött fogak esetében

Kompozit héj kontra indikációja:

 • A foganyag több mint fele hiányzik
 • Nagymértékű fogelszíneződés esetén

Call Now ButtonHívás